قوانین مالیاتی دولت چین

Republic_of_China

مهم این است که شما بدانید که چه وظایف مالیاتی در مورد کشور چین دارید این بار شما را با نرخ مالیات در چین آشنا می کنند

قوانین مالیاتی دولت امارات متحده عربی

United_Arab_Emirates

به ‌منظور انجام و رعایت استانداردهای جهانی و بین‌المللی در شفافیت مالی و همچنین برخورد با مشکلات ناشی از دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی، در صدد دریافت مالیات بر درآمد از اول ژوئن 2023 برای برخی از مشاغل و حرفه هاست

قوانین مالیاتی دولت انگلستان

United_Kingdom

نرخ مالیات در انگلستان نسبت به برخی از کشوهای اروپایی پایین تر است، ولی با این وجود شهروندان انگلستان نسبت به کشورهای اروپایی شرایط بهتری دارند