شرایط احراز هویت و انجام معامله

احراز هویت(KYC) جهت معاملات ریالی و ارزی الزامی میباشد.

 1. ارسال مدارک شناسایی هویتی
 2. معرفی شماره حساب بانکی مرتب با مدارک هویتی ارسالی
 3. آدرس و شماره تماس دفتر کار و زمینه فعالیت
 1. آدرس و شماره
 2. تماس(کمپانی لایسنس)
 3. مدارک هویتی (ای دی کارت و پاسپورت)
 4. ارایه نام معرف در صورت موجود در دبی
 1. تکمیل مدارک احراز هویت
 2. استعلام نرخ بر روی خط
 3. بستن نرخ معامله و گرفتن شماره حساب بانکی
 4. واریز تومان از حساب شخصی که احراز هویت شوده
 5. تایید تومان واریزی و انجام همانگی جهت دریافت وجه