خدمات ارزی و مالی بین المللی :

 1. انجام كليه حوالجات ارزی يورو ، دلار ، پوند
 2. اعلام قيمت دقيق نرخ حواله درهم ، حواله دلار ، حواله يورو ، حواله يوان چين
 3. فروش درهم نقدی و تحويل در كشور امارات
 4. واريز درهم در كليه بانك هاي كشورامارات متحده عربی
 5. تحويل دستي يورو در كشور اتريش ، مجارستان ، آلمان
 6. انجام حواله هاي شخصی يورو و شركتي از داخل اتحاديه اروپا
 7. واريز داخلی امريكا به حساب های شخصی و شرکتی
 8. تحويل دستی ریال قطر
 9. واريز پوند به حساب هاي شخصي و شركتي
 10. انجام كليه حوالجات و واريز دلار كانادا
 11. تحويل دستی دلار درگرجستان ، تركيه
 12. انجام كليه امور مالي و حوالجات در كشور عراق